Toetuse sisu: Hüvitame Fredi ratsutamisteraapia kulud

Toetuse suurus: 25 eurot kuus (kokku 300 eurot ühe aasta jooksul)

Toetamise aeg: juuli 2017–mai 2019*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Fredil (sünniaasta 2013) on diagnoositud motoorne kõnepuue, mille tõttu vajab poiss järjepidevat logopeedilist abi. Logopeedi tööle aitaks kaasa mitmekülgne ratsutamisteraapia, mille järjepidev võimaldamine ei ole perele aga jõukohane.

Ratsutamisteraapias rakendavad terapeudid vastavalt enda spetsialiteedile samu eesmärke, mida kasutatakse logopeedilises teraapias. Ratsutamisteraapia puhul on teraapiasse aga kaasatud hobune. Paljudes teaduslikes uuringutes on tõestatud ratsutamisteraapia positiivne mõju patsiendile. Hobuse liikumine põhjustab patsiendile propriotseptiivset, vestibulaarset, taktiilset, auditoorset, visuaalset ning maitsemeele sisendit samal ajal – tekib sensoorne integratsioon. Oskus kõne ja keelt vastu võtta, seda töödelda ning produtseerida toetub kõikide eelnevalt mainitud süsteemide koostööle.

Motoorse kõnepuude puhul on ratsutamisteraapia näidustatud, sest hobuse liikumine aitab toetada sensoorse süsteemi organiseerimist, mis omakorda mõjutab motoorset süsteemi ning paraneb lihaskoordinatsioon näopiirkonnas ja väheneb motoorse planeerimise defitsiit. Samuti on mitmete uuringutega tõestatud, et võrreldes traditsioonilises teraapias osalemisega, on patsienti demotivatsioon oluliselt kõrgem osaledes ratsutamisteraapias.

Lastefond katab Fredi ratsutamisteraapia kulud aastas 300 euro ulatuses, millele lisaks katab kohalik omavalitsus 30 euro suuruse osaluse ning pere omaosalusena 45 eurot. 

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607