Toetuse sisu: Aitame tasuda sügava puudega ja erakordselt suure hooldusvajadusega Eeriku lapsehoiuteenuse eest Võru Järve Koolis

Toetuse suurus: 10 000 eurot

Toetamise aeg: märts 2019–märts 2020*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Eerik (sünniaasta 2003) vajab sügavast puudest tingituna ööpäevaringset väga spetsiifilist hooldamist ning järelevalvet. Praegu viibib laps 28 päeva kuus Võru Järve Koolis lapsehoiuteenusel, mis võimaldab Eeriku emal ja isal tööl käia ning pühenduda ka Eeriku õe kasvatamisele. Suuresti tasub Eeriku lapsehoiuteenuse eest, mille aastane maksumus on üle 42 000 euro, Võru Linnavalitsus.

Veebruari lõpus kirjutas Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Eve Ilisson Lastefondile: „Võru linnas on 2018. aasta lõpu seisuga 98 raske ja 9 sügava puudega last, kellest suur osa kasutab samuti lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele. 2019. aastal eraldati Võru linnale lapsehoiuteenuseks vaid 43 152 eurot. Selleks, et ka teised raske ja sügava puudega lapsed saaksid lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele kasutada, vajab Eerik Lastefondi abi.“

Riiklik toetus raske ja sügava puudega lastele on arvu põhine, abivajavate laste tegelikke vajadusi see ei arvesta. Kui omavalitsuses väheneb puudega laste hulk, väheneb ka toetussumma.

Võru Linnavalitsus koos lapsevanemaga on pöördunud erinevate liitpuudega lastele asendushooldusteenust pakkuvate asutuste poole, et leida Eerikule sobiv riiklikult rahastatav teenus, kuid edutult. Ei SA Viljandi Perekodus ega SA Tartu Perekodu Käopesas pole võimalusi nii spetsiifiliste vajadustega lapse hooldamiseks. Samas leiab Võru Linnavalitsus, et sedavõrd suure hoolduskoormusega lapse kodus hooldamisega väheneb vanemate toimetulekuvõime ning kahjustub nende endi tervislik seisund, mis omakorda suurendab ühiskonnas abi vajavate isikute osakaalu.

Seega tegi Lastefond antud juhul väga erandliku otsuse toetada äärmiselt suure ja spetsiifilise hooldusvajadusega lapse ööpäevaringset teenust Võru Järve Koolis aasta lõpuni 10 000 euroga.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607