Toetuse sisu: Aitame tasuda Kaspari logopeediteenuse ja teraapiate eest

Toetuse suurus: 6504 eurot toetusperioodil 

Toetamise aeg: september 2021 – august 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Kasparil (2018) on diagnoositud ekspressiivne kõnehäire. Verbaalse kõne puudumise tõttu on raskendatud lapse suhtlemine. Kaspar ei suuda väljendada oma soove ja mõtteid, mis põhjustab enesekontrolli kaotust ning käitumisraskusi. Suhtlemisraskused mõjutavad tugevalt lapse käitumist ning seetõttu on raskendatud ka eakaaslastega kontakti otsimine ja mängimine. Kaspari koosmänguoskused ning üldised sotsiaalsed oskused on vähesed. Laps sõltub kõrvalabist nii söömisel, riietumisel kui ka hügieenitoimingutes. Kaspari toiduvalik on väga kitsas, kuna ta ei suuda toitu närida. Käelistes tegevustes on laps kohmakas. Kahe käe ja silma-käe koostöö oskused on eakohastest normidest madalamad.

Laps vajab regulaarset logopeedilist abi, et kujundada kõnebaas, eakohased suhtlemisoskused ning ennetada tõsisemate käitumisprobleemide teket. Tegevusteraapia eesmärkideks on eakohaste eneseteeninduse ja käeliste oskuste õpetamine ning toiduvaliku laiendamine, et lapsel oleks lihtsam kohaneda tavalasteaia nõudmistega. Tänu järjepidevale logopeedi ja tegevusterapeudi juures käimisele on poiss teinud oma arengus suuri edusamme, kuid on veel valdkondi, mis vajavad arendamist.

Lastefond katab Kaspari logopeediteenuse, tegevusteraapia ja müofunktsionaalse teraapia kulud 6504 euro ulatuses toetusperioodi jooksul, lisaks toetab kohalik omavalitsus poisi teraapiaid 250 euroga.

Lastefond toetab Kasparit alates 2020. aasta augustikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks
Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Kaspar

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607