Toetuse sisu: Toetame autismispektri häirega Šamili ABA-teraapiat

Toetuse suurus: 6300 eurot

Toetamise aeg: aprill 2020 – märts 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Šamilil (2011) on diagnoositud autismispektri häire. Poisil on probleeme nii käitumise, kõne kui ka mäluga, tema vaimne areng jääb alla eakohase normi ning talle on määratud raske puue. Poiss saab aru kuuldust ning oskab täita juhiseid, kuid ei suuda oma mõtteid ja soove suulises kõnes edasi anda. Oluline on tegeleda lapse kõne ja keele arenguga.

Šamili pere on poisiga käinud juba mitu aastat ABA teraapias, mis nii pere kui ka terapeudi sõnul on lapsele väga hästi mõjunud. ABA teraapia on üks väheseid ja peamiseid meetodeid, mida autismi puhul laste arendamiseks kasutatakse. Teraapia ei ravi last terveks, kuid annab lapsele oskused igapäevaseks toimetulekuks. 

ABA teraapia puhul koostatakse igale lapsele vastavalt tema oskustele ja võimetele õppekava. Eesmärgid võivad olla kõne arendamine, sotsiaalsete oskuste arendamine, eneseregulatsioon, enesehooldus, tähele panemine, mängimine jne. Teraapia osaks on eesmärkide seadmine, nende saavutamiseks tegevuste planeerimine, tegevuste läbiviimine, tulemuste hindamine ja nende põhjal uute eesmärkide seadmine või olemasolevate parandamine. Kõike seda tehakse väga põhjalikult dokumenteerides ja analüüsides.

Meetodi üks põhimõtteid on järjepidevus, teine pidev koostöö lapsevanemaga. Selleks et laps saaks järjepidevalt teraapias käia, katab Lastefond teraapia kulud aasta jooksul 6300 euro ulatuses. Lastefond toetab Šamili alates 2019. aastast.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607