Toetame väga haruldase geenirikkega Elisabeti

Toetuse sisu: Aitame katta Elisabeti tegevusteraapia ja muusikateraapia kulusid

Toetuse suurus: 3922 eurot

Toetamise aeg: august 2020 – juuli 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Elisabetil (2015) on diagnoositud üliharuldane geenirike Syngap1. Tüdruku juhtumi teeb haruldasest üliharuldaseks see, et geen ei ole kaasa tulnud ei emalt ega isalt ehk et tal ei saa seda haigust ühegi valemiga olla. Elisabetile lisaks on Eestis veel kaks selle üliharuldase haigusega last. 

Elisabetil on geenirikkest tulenevalt püsiv intellektihäire, ravile raskesti alluv epilepsia ning mõned autistlikud jooned. Elisabet ei räägi, kuid ütleb üksikuid silpe. Samuti käib ta koos tugiisikuga kodukoha lasteaia tavarühmas, ta on soojalt vastu võetud nii laste kui ka kogukonna poolt ning lasteaias talle meeldib väga. 

Riigi toel on Elisabet saanud käia kord nädalas füsio- ja tegevusteraapias ning kohalik omavalitsus on aidanud katta eripedagoogi-logopeediteenuse kulusid. Selleks et Elisabeti arengule igati kaasa aidata, vajab tüdruk teraapiaid suuremas mahus, kui riik toetada jõuab. Pere on Elisabetile kõikvõimalikel viisidel toeks olnud ning katnud seni ise tegevusteraapia ning ujumise kulusid.

Lastefondil palus pere abi muusikateraapia ja tegevusteraapia kulude katmisel. Mõlema teraapia eesmärk on keskenduda kõne arengule. Muusikateraapia aitab kaasa nii üksikute sõnade tekkimisele kui ka lausete moodustamisele ning kõne mõistmisele. Muusika aktiveerib erinevaid ajupiirkondi, mis on seotud nii keeletaju, kuulmistaju kui ka mäluga ning aitab arendada tähelepanu- ja kuulamisoskust. Kehatunnetuse laulud ja harjutused aitavad parandada koordinatsiooni. Pillidel musitseerimine arendab silma-käe koostööd ja peenmotoorikat. Laulude kuulamine, laulmine ning hääleimprovisatsioonid aitavad kaasa hääle ja helide tekitamisele, kaasab last kaasa häälitsema ning mõjutab nii ka lapse kõne arengut.

Tegevusteraapias keskendutakse viibete ja alternatiivkommunikatsiooni kasutusele võtmisele, et Elisabet saaks end väljendada, ja sensoorikale ja peenmotoorikale, et tüdruk tuleks igapäevaelu toimingutes järjest iseseisvamalt toime.  

Lastefond heade annetajate abiga aitab tasuda Elisabeti muusika- ja tegevusteraapia kulud 3922 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. 

Lastefond on Elisabeti toetanud alates 2019. aasta juulist.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Elisabet”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Ended projects and campaigns

Take a look