Toetame psüühika- ja ärevushäirega Andrit

Toetuse sisu: Aitame tasuda Andrile vajaliku osteopaatia eest

Toetuse suurus: 2400 eurot (200 eurot ühes kuus)  

Toetamise aeg: september 2018–jaanuar 2020*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Andril (sünniaasta 2006) on pervasiivsele arenguhäirele omaste joontega psüühikahäire ja segatüüpi ärevushäire. Lapsel esinevad autismispektrihäirele omased psüühilise tegevuse eripärad ning sensitiivne ülitundlikkus mõnede stiimulite suhtes, probleemid eneseväljenduse ja suhtlemisega, teiste inimeste emotsioonide tajumisega, uue keskkonna/inimeste/kohtadega. Tal on välja kujunenud koolitõrge. Andri vajab tuge enda ja teiste tunnete, mõtete ning käitumise mõistmisel, et sotsiaalsetes olukordades paremini toime tulla.

Andri on osteopaadi vastuvõtul käinud pere enda vahendite abil 3 kuu jooksul kord nädalas ja senised tulemused on olnud väga positiivsed. Andri saab paremini magada, tema seljavalud on leevenenud, ta on sotsiaalselt aktiivsem ja motiveeritum õppetööks. Edasine osteopaatia on vajalik, et jätkuks positiivne areng sotsiaalsete suhete loomise ja hoidmise julgustamiseks, enesehinnangu tõstmiseks ja omaalgatuse suurendamiseks tegevustes, sisemise pinge ja ärevuse vähendamiseks (uutes) sotsiaalsetes suhtlusolukordades.

Lastefond otsustas heade annetajate toel katta Andrile vajaliku osteopaatia kulud aasta vältel kokku kuni 2160 euroga, millele lisandub pere omaosalusena 240 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Andri teraapia”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata