Toetame kõnepuudega Fredit

Toetuse sisu: Hüvitame Fredi ratsutamisteraapia kulud

Toetuse suurus: 63,75 eurot kuus (kokku 765 eurot ühe aasta jooksul)

Toetamise aeg: juuli 2017–juuli 2018*

Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Fredil (sünniaasta 2013) on diagnoositud motoorne kõnepuue, mille tõttu vajab poiss järjepidevat logopeedilist abi. Logopeedi tööle aitaks kaasa mitmekülgne ratsutamisteraapia, mille järjepidev võimaldamine ei ole perele aga jõukohane.

Ratsutamisteraapias rakendavad terapeudid vastavalt enda spetsialiteedile samu eesmärke, mida kasutatakse logopeedilises teraapias. Ratsutamisteraapia puhul on teraapiasse aga kaasatud hobune. Paljudes teaduslikes uuringutes on tõestatud ratsutamisteraapia positiivne mõju patsiendile. Hobuse liikumine põhjustab patsiendile propriotseptiivset, vestibulaarset, taktiilset, auditoorset, visuaalset ning maitsemeele sisendit samal ajal – tekib sensoorne integratsioon. Oskus kõne ja keelt vastu võtta, seda töödelda ning produtseerida toetub kõikide eelnevalt mainitud süsteemide koostööle.

Motoorse kõnepuude puhul on ratsutamisteraapia näidustatud, sest hobuse liikumine aitab toetada sensoorse süsteemi organiseerimist, mis omakorda mõjutab motoorset süsteemi ning paraneb lihaskoordinatsioon näopiirkonnas ja väheneb motoorse planeerimise defitsiit. Samuti on mitmete uuringutega tõestatud, et võrreldes traditsioonilises teraapias osalemisega, on patsienti demotivatsioon oluliselt kõrgem osaledes ratsutamisteraapias.

Lastefond katab Fredi ratsutamisteraapia kulud aastas üle 660 euro ulatuses, millele panustab kohalik omavalitsus lisaks 100 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Fredi”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata