Toetame hingamispuudulikkuse ja seljaajukahjustusega Reilit

Toetuse sisu: Aitame tasuda ravitoidusegu, toitmissüsteemide, süstalde ning süstevee eest. Lisaks aitame lapsele soetada ka elektrilise ratastooli.

Toetuse suurus: ca 230 eurot kuus (2733 eurot aasta jooksul) + ühekordselt 2941 eurot

Toetamise aeg: september 2013–detsember 2019*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Reilil (sünniaasta 2012) sündis diafragmaalsongaga ning teisel elukuul avastati
ka tüsistusena seljaajukahjustus. Ta vajab suurema osa ööpäevast hingamisaparaadi tuge ning sellest johtuvalt on raskendatud ka suukaudne söömine. Seljaaju kahjustuse tagajärjel on ta õlavöötmest altpoolt halvatud ning vajab seetõttu ööpäevaringselt järelvalvet ja hooldust. Seljaaju kahjustusest tulenevalt ei suuda Reili kontrollida oma kehatüve ning alajäsemete lihaste tööd, kuid ülajäsemete motoorika on osaliselt säilunud ning ajapikku ka paranenud.

Tervisemurede tõttu on lapse igapäevaseks hoolduseks hädavajalikud erinevad seadmed (hingamisaparaat, aspiraator, inhalaator), tarvikud (hapnikuballoon; trahhea kanüül; toitmisvoolikud; hingamisaparaadile niisuti, süstevesi ja filtrid; põiekateedrid; toitmissüstlad; toitmissüsteem jne) ning spetsiaalne ravitoit.

Kuna kõige selle hankimine toob perele kaasa suure lisaväljamineku, toetab Lastefond Reilit igal kuul, hüvitades 90% ulatuses kulutused ravitoidusegude omaosalusele, toitmissüsteemidele, süstaldele ja süsteveele.

Pere soovis soetada Reilile koduseks kasutamiseks elektrilise ratastooli, millel on mitmest aspektist lapsele positiivne mõju. Esiteks tagab see lapsele iseseisva liikumisvõimaluse ning seega ka suurema sotsiaalse kaasatuse nii perekondlikesse tegevustesse kui ka ühiskonda laiemalt. Teiseks soodustab liikumine tema sensomotoorset arengut, kuna võimalus uute kogemuste saamiseks ja iseseisvaks
avastamiseks ning õppimiseks on suurem. Pere on soetanud kolm aastat tagasi Reilile riikliku toe abil välitingimustesse sobiva elektrilise ratastooli, mis on end kuhjaga ära tasunud. Kahjuks ei saa seda
ratastooli suuruse ja õuest koguneva mustuse tõttu kasutada toas, eelkõige kuna Reili on lamav laps ja veedab suure osa ajast põrandal mängides. Kuna riigi abiga teist ratastooli soodustusega soetada ei saa, siis leidis pere lapsele korralikus seisus kasutatud ratastooli, mille soetamisse andis 90% ehk 2941 euro suuruse panuse Lastefond.

Tänu erinevate abivahendite ja teraapiate toele ning pere motiveeritusele on Reili kognitiivsed oskused ajaga märgatavalt arenenud ning tüdruk on õppinud rääkima.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Reili”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata