Toetame haruldase geenirikkega Katariinat

Toetuse sisu: Aitame katta Katariina muusikateraapia kulud 

Toetuse suurus: 2160 eurot aastas

Toetamise aeg: detsember 2020 – november 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Katariinal (2012) on diagnoositud üliharuldane geenirike Syngap1. Tüdrukul on geenirikkest tulenevalt püsiv intellekti- ja kõnehäire. Syngap1 sündroomile iseloomulikest tasakaaluhäiretest ja lihasnõrkusest on Katariinal õnnestunud tänaseks välja kasvada.

Rehabilitatsiooniplaani alusel on Katariina alates 3. eluaastast saanud füsioterapeudi, psühholoogi, tegevusterapeudi, logopeedi, loovterapeudi ja eripedagoogi teenust. Selleks et lapse arengule igati kaasa aidata, vajab tüdruk teraapiaid suuremas mahus, kui riik toetada jõuab. Logopeedi hinnangus leiti, et Katariina ei suuda esialgu tavapärasel viisil matkides verbaalset kõnet omandada, kuid võiks omandada muusikateraapias erinevate häälitsuste abil kõne matkimiseks ja kõneaparaadi mitmekülgsemaks kasutamiseks vajalikke oskusi.

Katariina peenmotoorika on 3 aastase tasemel, mis on paranenud muusikainstrumente kasutades. Katariina armastab muusikat ja osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes. Muusikateraapia annab talle enesekindlust ja innustab julgemalt oma häält ning sõrmi kasutama. Laps vajab igakülgset arendamist, kuid pere majanduslik olukord ei võimalda talle regulaarseid muusikateraapiaid.

Katariina muusikateraapia kulud on aasta vältel kokku kuni 2400 eurot. Lastefond koos heade annetajate abiga aitab katta Katariina muusikateraapia kulud 2160 euro ulatuses ning pere omaosaluseks jääb 240 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Katariina”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Ended projects and campaigns

Take a look