Children

These are children who are receiving support

Toetame sügava puudega Matveid

Toetuse sisu: Aitame katta ravitoidu kulud Toetuse suurus: 486 eurot  Toetamise aeg: märts 2021 – juuni 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Matveil (2003) on diagnoositud laste tserebraalparalüüs spastilise dipleegiaga ja epilepsia. Poiss on tugevalt spastiline, painutuskontraktuurid kõikides liigestes, mis oluliselt raskendab tema hooldust. Matvei sõltub kõigis igapäevatoimingutes täielikult kõrvalabist. Poisil… Read more »

Toetame sügava puudega Elarit

Toetuse sisu: Aitame katta ravitoidu kulud Toetuse suurus: 966 eurot aastas Toetamise aeg: jaanuar 2021 – detsember 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Elaril (2005) on diagnoositud spinaalne lihasatroofia II vorm. Poisile on tehtud 2019. aastal lülisamba korrigeeriv operatsioon ning poiss liigub ratastooliga. Iseseisvalt söömine on põhihaigusest tulenevalt raskendatud. Elaril… Read more »

Toetame laste tserebraalparalüüsiga Rasmust

Toetuse sisu: Aitame tasuda Rasmuse raviviisidiga kaasnevad kulud   Toetuse suurus: 1300 eurot  Toetamise aeg: 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Rasmusel (2013) on diagnoositud laste tserebraalparalüüs ehk ajukahjustus spastilise dipleegiaga ehk kahe jäseme halvatusega. Laps suudab seista lühiajaliselt toe najal ja lühikest maad kõndida rulaatori abiga. Põhiliselt liigub Rasmus neljakäpukil või ratastooliga…. Read more »

Toetame laste tserebraalparalüüsiga Karli

Toetuse sisu: Aitame tasuda Karli ravivisiidiga kaasnevad kulud Toetuse suurus: kuni 2000 eurot  Toetamise aeg: 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Karlil (2014) on diagnoositud spastiline tserebraalparalüüs, mis avaldab mõju tema liikumisele ja tasakaalule. Karl on jalgade spastilisusest tingitud tasakaalukaotuste tõttu sattunud korduvalt peapõrutustega haiglasse.  Arstide hinnangul aitaks poissi selektiivse dorsaalse risotoomia(SDR) operatsioon,… Read more »

Toetame sügava puudega Amiid

Toetuse sisu: Aitame soetada Amiile vibratsioonimasina Toetuse suurus: 954 eurot  Toetamise aeg: 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Amii (sünniaasta 2016) sündis enneaegsena ning elas sünnijärgselt üle insuldi. Sellest tulenevalt on lapsel tervisega mitmeid probleeme ning tüdrukul on mahajäämus arengus. Amii ei räägi, söö ega liigu iseseisvalt. Insuldist tulenevalt on tema lihastoonus… Read more »

Toetame sügava puudega Jegorit

Toetuse sisu: Aitame tasuda Jegori ravitoidu kulud Toetuse suurus: 660 eurot Toetamise aeg: detsember 2020 – november 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Jegoril (2009) on diagnoositud pärilik lihashaigus – tsentronukleaarne müopaatia. Tegemist on ravimatu haigusega, mille tagajärjel on poiss liikumisvõimetu ning vajab ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet. Jegorile on paigaldatud gastronoom… Read more »

Toetame kõnehäirega Elinat

Toetuse sisu: Aitame tasuda tegevusteraapia. eripedagoogi ja logopeedi teenuse eest Toetuse suurus: 2971 eurot toetusperioodil Toetamise aeg: jaanuar 2021 – veebruar 2022* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Elinal (2016) on diagnoositud täpsustamata kõnehäire. Peamiseks probleemiks on kõne mõistmine ja kõnes enese väljendamine, mis mõjutab lapse suutlikkust osaleda sotsiaalsetes olukordades ja suhteid eakaaslastega,… Read more »

Toetame laste tserebraalparalüüsiga Kardot

Toetuse sisu: Aitame tasuda Kardo füsioteraapia kulud koolis Toetuse suurus: 607 eurot  Toetamise aeg: detsember 2020 – mai 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Kardo (2006) on sügava puudega poiss, kellel on tserebraalparalüüsist tingitud mõlema käe ja mõlema jala täielik või osaline halvatus koos psühhomotoorse arengu mahajäämusega. Kardol on diagnoositud ka epilepsia… Read more »

Tutvustus ja maksumused

1. Vastsündinute hingamisfunktsiooni kontrolli monitor lastekliinikusse: hind oleneb konfiguratsioonist, seadme maksumus kuni 22 000 € Hingamismonitor võimaldab jälgida hingamismahtu, minutiventilatsiooni ja mõnedes konfiguratsioonides ka väljahingatavat süsihappegaasi hulka vastsündinu esmasel abistamisel sünni järgselt (kui selle järele on vajadus). See annab tänase tegevusega võrreldes palju asjakohasema ülevaate sellest, kuidas hingamistoetus toimib. Kliinilistes uuringutes on näidatud, et sellise… Read more »

Toetame akromatopsia diagnoosiga Hannat

Toetuse sisu: Aitame Hannale soetada spetsiaalsed valgusfiltriga prillid Toetuse suurus: 790 eurot  Toetamise aeg: detsember 2020* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Hannal (2007) on diagnoositud pärilik silma võrkkesta haigus – akromatopsia. Akromatopsia puhul on osaliselt või täielikult häiritud värvusnägemine ning langenud on nägemisteravus (Hannal on see 30-40%) ja silmad on väga tundlikud… Read more »