Children

These are children who are receiving support

Toetame hingamispuudulikkuse ja seljaajukahjustusega Reilit

Toetuse sisu: Aitame tasuda ravitoidusegu eest Toetuse suurus: 660 eurot aastas Toetamise aeg: jaanuar 2020 – detsember 2020* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Reilil (sünniaasta 2012) sündis diafragmaalsongaga ning teisel elukuul avastati ka tüsistusena seljaajukahjustus. Ta vajab suurema osa ööpäevast hingamisaparaadi tuge ning sellest johtuvalt on raskendatud ka suukaudne söömine. Seljaaju kahjustuse tagajärjel on… Read more »

Toetame luupushaigeid lapsi

Toetuse sisu: Võimaldame luupusehaigetele Vendo Mihklile baasravi preparaadiga CellCept, mida riiklikult veel ei toetata, kattes ravimi kulud. Toetuse suurus: 603 eurot (kaks kuuekuulist ravikuuri ehk aastane toetussumma) Toetusperiood: jaanuar 2020 – detsember 2020* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Vendo Mihklit (2001) vaevab juveniilne süsteemne erütematoosluupus ehk noorte liigesepõletik. Haiguse puhul on… Read more »

Toetame intellektihäirega Kätlinit

Toetuse sisu: Aitame tasuda Kätlinile vajalike ravimite eest. Toetuse suurus: 50 eurot kuus (500 eurot ühe aasta jooksul) Toetusperiood: mai 2014–juuni 2018*   * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Kätlin (sünniaasta 1999) on intellektihäirega tüdruk, kes kannatab psühhiaatriliste probleemide all, mis väljenduvad õpiraskuste, ärrituvuse, agressiivsuse, impulsiivsuse ning suhtlemis- ja käitumisprobleemidena. Tüdrukule on määratud puue… Read more »

Toetame haruldase ainevahetushaigusega Henrit

Toetuse sisu: Toetame haruldase ainevahetushaigusega Henrile vajalike ravilahuste ostu. Toetuse suurus: 60 eurot kuus (360 eurot kuue kuu jooksul) Toetamise aeg: september 2014–veebruar 2017* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Henril (sünniaasta 2012) diagnoositi kolmandal elukuul harva esinev haigus nimega kaasasündinud kloriidikaotusdiarröa, sellest tulenevalt esineb tal kõhulahtisus, mis ei allu ravile. Seedetrakti kaudu toimub… Read more »

Toetame laste nõustamist Naiste Tugi- ja Teabekeskuses

Toetuse sisu: Toetame perevägivalla ohvritest lastele hädavajaliku psühhoteraapia võimaldamist MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuses Toetuse suurus: kuni 19 267 eurot aasta jooksul Toetamise aeg: aprill 2020 – märts 2021* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuses pakub perevägivalla ohvritele ning nende lastele varjupaika ja nõustamist. Lapsi sihtgrupina… Read more »

Toetame Tudulinna asenduskodu

Toetuse sisu: Aitame Tudulinna asenduskodus (MTÜ Maria ja lapsed) kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge, kattes eripedagoog-logopeedi töötasu ja transpordikulud. Toetuse suurus: 1573 eurot Toetamise aeg: juuli 2020 – detsember 2020* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Tudulinna asenduskodu on MTÜ Maria ja lapsed alla kuuluv asutus, mille eesmärk on täita vanemlike… Read more »

Toetame prillide soetamist Elva perekodu lastele

Toetuse sisu: Aidata Elva perekodul muretseda oma vaegnägijatest kasvandikele vajalikud raviprillid. Toetuse suurus: 950 eurot Toetamise aeg: jaanuar 2016–detsember 2016* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Elva perekodu on asenduskoduks 33 lapsele, kellest 13 vajavad nägemise abivahendina prille. Neist mõne nägemine nii kahjustunud, et ta vajab liiklemisel ja igapäevaste toimingute juures pidevat… Read more »

Toetame soolehaigust põdevat Arturit

Toetuse sisu: Toetame haruldast soolehaigust põdeva Arturi peret lapse ravimitele minevate kulude katmisel. Toetuse suurus: 90 eurot kuus (540 eurot kuue kuu jooksul) Toetusperiood: september 2014–detsember 2016* * Reeglina pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi vastavalt toetusvajadusele. Tutvustus Artur (sünniaasta 2004) on imikueas läbi elanud insuldi ning hiljem saanud diagnoosiks Hirschsprungi tõve. Haigusest tulenevalt on korduvalt tulnud opereerida poisi… Read more »

Toetame Angelmani sündroomiga Kasparit

Toetuse sisu: Aitame tasuda harva esineva Angelmani sündroomiga Kaspari erilasteaia kohamaksu Toetuse suurus: 450 eurot kuus (1350 eurot kolme kuu jooksul) Toetamise aeg: september 2015–mai 2017* * Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel. Tutvustus Kaspar (sünniaasta 2010) on raske puudega poiss, kellel on diagnoositud harvaesinev haigus nimega Angelmani sündroom. Haigusest tingituna on lapsel arengu mahajäämus, kõnepuudulikkus… Read more »