Eraisiku taotlus

Taotluse saab esitada nii perekonna arst/sotsiaaltöötaja/lapsevanem või perele lähedane isik. Eraisiku taotluse saab oma arvutis või käsitsi täitmiseks alla laadida siit: eraisiku taotlus.doc.

-----------------------

NB! Taotlus on konfidentsiaalne dokument ja andmeid ei edastata kõrvalistele osapooltele. Pere- või raviarsti ning kohaliku sotsiaaltöötaja kommentaarid võib lisada taotlusvormile ka lisana või saata eraldi aadressile info@lastefond.ee. Tärniga tähistatud väljad tuleb kindlasti täita.
 • TAOTLEJA ANDMED

 • ABIVAJAJA ANDMED

  (Mitme abivajaja korral palun tooge välja kõikide isikute nimed ja isikukoodid)
 • ABIVAJAJA ESINDAJA ANDMED

 • Haigusjuhtum ja abivajaduse taust

  (kuni 1 lk)
 • Taotluse eelarve

  (vajadusel lisage ridu)
 • Toetusvahendi nimetusKogusMaksumus (€) 
 • Toetusvahendi(te) kogumaksumusLastefondilt taotletav toetuse summaOmafinantseeringu summa 
 • (Kui tegu on ühekordse kuluga, palun jätke lahter täitmata)
 • * kui saadate kommentaarid eraldi või lisate taotlusele failina, palun kirjutage lahtrisse "saadan eraldi/lisatud"
 • (Kohaliku omavalitsuse senine toetus ja kaastoetuse võimalused, abivajaduse põhjendus) * kui saadate kommentaarid eraldi või lisate taotlusele failina, palun kirjutage lahtrisse "saadan eraldi/lisatud"